Ba đứa trẻ chết dưới hồ nước

Thấy xe đạp, quần áo của 3 học sinh tiểu học bên hồ nước tưới cà phê của một hộ trong làng, mọi người xuống mò thì phát hiện thi thể các nạn nhân.